Acrend

    Acrend ingår som en del av Kvadrat.

    Acrend har specialiserat sig i utveckling av system inom Java och hanterar arkitektur, programmering och processer runt systemutveckling.